Salsa party – Pójść czy nie pójść? Oto jest pytanie!

[English below]

Na kursie w szkole tańca instruktor powiedział, aby chodzić na salsoteki i tam ćwiczyć to, czego nauczyłeś się na zajęciach, ale przecież Ty tańczysz dopiero od miesiąca i w sumie to nie znasz nikogo kto chodzi na takie imprezy (nikogo, oprócz Twojego instruktora i innych uczestników kursu).

Wracając do domu zastanawiasz się nad tym jeszcze jakiś czas i niespodziewanie nachodzi Cię myśl, że może to nawet i dobry pomysł. Przez kilka kolejnych dni pytasz znajomych, ale nikt nie jest chętny dołączyć. Nadchodzi dzień imprezy, a Ty wciąż rozmyślasz – ‚Pójść czy nie pójść?’…i w końcu nie idziesz.

Powody Twojej decyzji (a raczej wymówki):
1. Nie mam z kim iść.
2. Tańczę zbyt krótko i znam mało figur.
3. Nie chcę aby inny mnie oceniali.
4. Rano muszę wstać do pracy.
5. Pójdę następnym razem

Otóż..

1. O imprezie dowiedziałeś się od instruktora, który prawdopodobnie będzie w niej uczestniczył. Instruktor ten, natomiast, zna 90% osób, które tam będą. Zgaduję również, że nie jesteś jedynym uczestnikiem kursu, a inni kursanci także chętnie by poszli, ale mają podobne myśli do Twoich. W tym przypadku proponuję, abyś porozmawiał o wspólnym wyjściu z resztą grupy, a na pewno znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która na 100% się z Tobą wybierze. Możesz również zapytać instruktora, czy będzie i jak taka impreza właściwie wygląda.

Instruktorzy salsy kubańskiej mają zazwyczaj bardzo przyjazne usposobienie i chętnie z Tobą porozmawiają, a nawet zaproponują wspólne uczestnictwo i poznają Cię z resztą swoich kursantów, którzy regularnie bywają na salsotekach.

2. Prawda jest taka, że dobrze zatańczony krok podstawowy sprawia więcej frajdy niż milion skomplikowanych, źle poprowadzonych figur. Drugą z prawd jest to, że nigdy nie tańczysz za krótko, bo już na pierwszych zajęciach poznajesz krok podstawowy.

Najlepsza wymówka jaką w życiu słyszałam to: ‘nie pójdę, bo muszę się otańczyć’. Proszę, zdradźcie mi tą tajemnicę… Gdzie chcecie się otańczyć? Chętnie poznam to miejsce, jeśli nie jest to szkoła tańca ani imprezy z muzyką kubańską 😉

Powiedzmy, że zapisałeś się na kurs z dziewczyną/chłopakiem, żoną/mężem, czyli oczywiście możecie ćwiczyć w domu, ale salsa kubańska to taniec, w którym bardzo ważne jest prowadzenie partnera i podążanie partnerki za tym prowadzeniem. Partnerce nie wolno tańczyć ‚na pamięć’ figur poznanych na kursie, bo to partner powinien odpowiednio te figury poprowadzić. Tańcząc cały czas tylko z jedną osobą nigdy nie dowiecie się czy tańczycie dobrze, bo jedno drugiemu prawdopodobnie ułatwia cały proces.

3. Pamiętaj: konstruktywna krytyka zawsze mile widziana. Osoba zwracająca Ci uwagę, że robisz coś źle, powinna wytłumaczyć lub pokazać jak zrobić to dobrze, a takie uwagi są cenniejsze od złota i przyjmij je z pokorą (o ile opiniodawca jest dobrym tancerzem lub instruktorem). Jeżeli natomiast swoją opinię wyraża ktoś, kto nie ma do powiedzenia nic poza tym, że słabo tańczysz, to nie bierz tego do głowy, bo prawdopodobnie taki ktoś ma większe problemy ze sobą niż z tym, że Ty robisz coś nie tak.

Jednak w rzeczywistości bardzo rzadko zdarza się, że ktokolwiek zwraca uwagę komukolwiek na imprezie. Wychodzimy z założenia, że imprezy są od dobrej zabawy, a zajęcia od szlifowania techniki i poprawiania błędów.

4. Oj tam, praca nie zając, nie ucieknie… taki żarcik 😛 Uważam, że wcale nie musisz zostawać na imprezie do świtu, ale jeśli przyjdziesz na 2 godzinki, opuszczając przy tym jeden odcinek serialu, to nic się nie stanie i będziesz mógł bardzo dobrze wypełniać swoje obowiązki następnego dnia. 🙂

5. Jeśli nie odważysz się teraz, kolejnym razem również nie pójdziesz, bo najciężej zawsze jest zrobić ten pierwszy krok.

Moi drodzy, apeluję! Chodźcie na imprezy salsowe!

Lekcje w szkole tańca są po to, abyście nauczyli się kroków, techniki, izolacji, koordynacji, ale to za mało żeby swobodnie tańczyć (tym bardziej, że większość z Was nie bywa tam częściej jak raz czy dwa razy w tygodniu przez jedną godzinę). Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, a impreza z muzyką kubańską stwarza idealne ku temu warunki. 🙂

Uwierzcie mi, że po pewnym czasie uzależnicie się od takich imprez i poznacie mnóstwo pozytywnych ludzi.

Do zobaczenia na parkiecie! 🙂

M.

At the dance school the instructor said ‘you should go to the salsa party to practice what you’ve learned on the class’ but you’ve been dancing for only a month and don’t know anybody who can go with you. (nobody except for your instructor and the other students who attend the same salsa course).

Going back home you’re thinking of that a little bit longer and suddenly the thought comes to your mind – ‘actually it’s a good idea’. During the next few days you’re asking your friends but no one is willing to join. Party day has come but you’re still wondering ‘should I go or not?’ …and finally you stay at home.

The reasons of your decision (or excuses):
1. I know nobody to go with.
2. I’ve been dancing for a while and know only few figures.
3. I’m afraid of being judged.
4. I have to wake up early in the morning.
5. I’ll go next time.

Well…

1. You heard about the party from the instructor who is likely to attend. The instructor, however, knows 90% of the people who will be there. I also guess you’re not the only person on the course and other students probably would like to go as well but they have similar thoughts to yours. In this case I recommend to talk to the rest part of the group and for sure there will be at least one person who would love to join in 100%. You can also ask the instructor if he/she is planning to go and what the party actually looks like.

Cuban salsa instructors are usually very friendly and willing to talk, even maybe they will offer you common participation and introduce you to their students who attend salsa parties regularly.

2. The truth is that well-danced basic step gives more fun than a million complicated figures if they are led in a wrong way. The second truth is that you never dance too little time, because you already learn the basic step on the first class.

The best excuse I’ve ever heard in my life: ‘I won’t go because I have to practice first’. Please, tell me the secret… Where would you like to practice? I would love to know this place if it’s not a dance school or parties with Cuban music. 😉

If you dance with your girlfriend/boyfriend, wife/husband, sure, you can practice at home but Cuban salsa is a social dance in which the most important skill is leading and following a partner. A woman is not allowed to dance by heart the figures that she learned on the course, because a man is responsible for leading them. By dancing all the time only with one partner you will never know if you’re a good dancer, because you simplify the whole process to each other.

3. Remember: constructive criticism is always welcomed. The person who points your mistakes out should explain or show you how to correct them. Such tips are more valuable than gold and you should accept them with humility (so far as the person giving a tip is an instructor or a good dancer). But if the opinion is expressed by a person who has nothing more to say except for judging you, just don’t take it seriously. This kind of people usually have bigger problems with their own life than with your dancing.

However, in fact we don’t pay attention to mistakes during the party, because our intention is to have fun and keep positive mood. Most of dancers consider dance school as a place where we should work on technique and correct mistakes.

4. No worries, work won’t escape… just a joke 😛 I believe that you don’t have to stay at the party till dawn but if you show up for 2 hours, leaving one episode of the series, nothing bad will happened and you will be able to wake up in the morning without any problem.

5. If you don’t dare now, next time you won’t go either, because the hardest step is the first step.

My dear, I encourage you to go to salsa parties!

At the dance school you can learn steps, technique, isolation, coordination but it’s not enough to dance freely (especially that most of you go there only once or twice a week for one hour). You have to practice, practice and practice again and parties with Cuban music create perfect atmosphere and conditions for that. 🙂

Believe me that after some time you will get addicted to this kind of events and you will meet a lot of positive people.

See you on the dance floor! 🙂

M.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s